ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
(tekst jednolity na dzień 03.09.2014)

pomiędzy:
Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach, reprezentowanym przez inż. Tadeusza Zubera – Dyrektora przedsiębiorstwa
a
wspólną reprezentacją Związków Zawodowych tj:
Związkiem Zawodowym Pracowników RPWiK w Katowicach reprezentowanym przez:
Panią Janinę Bolek – Przewodniczącą
Pana Janusza Stosza – Z-cę Przewodniczącego

oraz

Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” przy RPWiK w Katowicach reprezentowanym przez:

Pana Jana Psiuka – Przewodniczącego
Panią Olgę Jakubowską – Członka ZarząduW wyniku przeprowadzonych rokowań zawarto Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy pomiędzy pracodawcą - Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach, a organizacjami związkowymi działającymi w Przedsiębiorstwie. Zawierając Układ strony kierowały się dążeniem do przyjmowania korzystniejszych od powszechnie obowiązujących przepisów. Strony będą dążyły w przyszłości do rozszerzenia korzystniejszych postanowień w miarę możliwości ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa. Przy wykonywaniu Układu strony zachowają zasadę wzajemnego poszanowania i uwzględniania obiektywnych uwarunkowań. Pracodawca zaś realizując Układ nie będzie dokonywał rozróżnień wśród pracowników w oparciu o czynniki nie mające związku z pracą i kwalifikacjami pracowników.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarto na podstawie działu XI ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (DZ.U. Nr 24 poz. 141 z późn. zm.).SPIS TREŚCI

I część ogólna:

 1. Rozdział I - Postanowienia wstępne
 2. Rozdział II - Zasady wynagradzania pracowników
 3. Rozdział III - Czas pracy
 4. Rozdział IV - Warunki przyznawania dodatkowych wynagrodzeń i świadczeń związanych z pracą
 5. Rozdział V - Zasady kształtowania warunków BHP
 6. Rozdział VI - Warunki pracy
 7. Rozdział VII - Świadczenia socjalno – bytowe
 8. Rozdział VIII - Postanowienia końcowe

II część szczegółowa:

 1. Załącznik nr 1. – Zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego oraz taryfikator kwalifikacyjny dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 2. Załącznik nr 2. – Zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego, taryfikator kwalifikacyjny oraz dodatki funkcyjne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych.
 3. Załącznik nr 3. – Zasady przyznawania premii motywacyjno-uznaniowej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych.
 4. Załącznik nr 4. – Zasady stosowania oraz wysokość dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych.
 5. Załącznik nr 5. – Zasady przyznawania i wypłacania dodatków za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych. (anulowany – protokół dodatkowy nr 1 - §5)
 6. Załącznik nr 6. – Zasady wynagradzania pracowników za czas pełnionego pogotowia technicznego (domowego).
 7. Załącznik nr 7. – Zasady tworzenia i przyznawania funduszu nagród. (anulowany – protokół dodatkowy nr 1- §9)
 8. Załącznik nr 8. – Zasady wypłacania jednorazowych odpraw pieniężnych w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką.
 9. Załącznik nr 9. – Zasady wypłacania nagród jubileuszowych oraz wyróżnień i odznaczeń w przedsiębiorstwie.
 10. Załącznik nr 10.– Zasady przyznawania i wypłacania dodatku za staż pracy. (anulowany – protokół dodatkowy nr 1 - §5)

Do Pobrania:

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY (tekst jednolity na dzień 03.09.2014)
Zaktualizowano: 2016-02-09

Kalendarz

Wstecz Maj 2023
Po Wt Ś Cz Pi So Ni
Wto. 30 maj 2023
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

KOMUNIKAT

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

Administracja