ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
tekst jednolity na dzień 03.09.2014ZAŁĄCZNIK NR 1
ZASADY USTALANIA WYNAGRODZENIAZASADNICZEGO ORAZ TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY
DLA PRACOWNIKÓWZATRUDNIONYCH
NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH 1. Zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego.
  1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych otrzymują wynagrodzenie zasadnicze na podstawie tabeli stawek osobistego zaszeregowania z zastosowaniem ustalonej rozpiętości stawek zasadniczych.
  2. Na stanowiskach robotniczych obowiązuje 11 kategorii zaszeregowania.
  3. Rozpiętość stawek wynagrodzenia zasadniczego wyrażona stosunkiem stawki najniższej kategorii zaszeregowania do stawki w najwyższej kategorii zaszeregowania nie może być mniejsza niż 1:1,6
   Kategoria zaszeregowania Rozpiętość (współczynnik)
   1 1,00
   2 1,05
   3 1,10
   4 1,15
   5 1,20
   6 1,25
   7 1,30
   8 1,35
   9 1,40
   10 1,50
   11 1,60
  4. Kwotową tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustala się
   w układzie widełkowym w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
  5. Dla potrzeb obliczania godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego określonego w stawce miesięcznej przyjmuje się średniomiesięczną liczbę godzin pracy przypadającą w danym roku kalendarzowym.
 2. Taryfikator kwalifikacyjny na stanowiskach robotniczych.
  1. Taryfikator stanowi podstawę do:
   • określenia kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami i rodzajem wykonywanej pracy.
  2. Podstawę zaszeregowania do odpowiedniej kategorii stanowi charakterystyka kwalifikacyjna określająca:
   • nazwę zawodu – stanowiska pracy
   • kategorię zaszeregowania
   • warunki zaszeregowania
   • zakres wiadomości teoretycznych – „powinien znać”
   • zakres umiejętności praktycznych - „powinien umieć”
   • zakres odpowiedzialności pracownika
   • posiadane uprawnienia.
  3. Z tytułu złożoności pracy, odpowiedzialności oraz wykonywania drugiego zawodu dopuszcza się możliwość zaszeregowania pracownika do 11 kategorii.
  4. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie uprawnień do obsługi, eksploatacji urządzeń i nadzoru nad ich pracą, muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami branżowymi oraz zarządzeniami Dyrektora Przedsiębiorstwa.
   punkt II.4 otrzymuje nowe brzmienie:
   Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie uprawnień do obsługi, eksploatacji urządzeń i nadzoru nad ich pracą, muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami branżowymi oraz zarządzeniami Zarządu Spółki
  5. Wymogi zdrowotne pracowników winny być zgodne z postanowieniami kodeksu pracy i obowiązującymi przepisami zarządzeniami Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w stosunku do poszczególnych stanowisk.

WYKAZ

Zawodów – stanowisk pracy taryfikatora kwalifikacyjnego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Lp. Zawód - stanowiskoKateg. zaszeregowaniaUwagi
1 234
1. elektromonter instalacji maszyn i urządzeń4-8
2. elektromonter napraw pojazdów samochodowych 4 – 8
3. frezer 4 – 8
4. lakiernik samochodowy 4 – 8
5. maszynista maszyn i urządzeń przepompowni
i oczyszczalni ścieków, stacji pomp wodociągów
i hydroforni
4 – 8
6. mechanik pojazdów samochodowych 4 – 9
7. mechanik – automatyk 6 – 9
8. mechanik wodomierzy 5 – 9
9. monter wodomierzy 4 – 8
10. monter – konserwator sieci i urządzeń
wodno-kanalizacyjnych i kanalizacyjnych
4 – 9
11. spawacz 5 – 9
12. stolarz 5 – 8
13. suwnicowy – dźwigowy 4 – 9
14. tokarz 4 – 8
15. blacharz 4 – 8
16. cieśla 4 – 8
17. dekarz 4 – 8
18. elektronik 6 – 9
19. elektromonter 4 – 9
20. kopacz 3 – 6
21. operator mechanicznego sprzętu budowlanego 4 – 7
22. ślusarz 4 – 9
23. kierowcy prowadzący stale samochody ciężarowe 6 – 10
24. kierowcy prowadzący stale samochody osobowe 1 – 5
25. odczytywacz wodomierzy 5 – 6
26. inkasent 5 – 6
27. ogrodnik 5 – 6
28. palacz CO 3 – 5
29. pomocnik laboranta 3 – 4
30. robotnik magazynowy 2 – 5
31. goniec 1 – 2
32. sprzątaczka 1 – 2
33. portier 1 – 3
34. portier – dozorca 1 – 4
35. robotnik gospodarczy 2 – 4
36. bufetowa próbkobiorca 2 - 4 2 - 6

Załącznik nr 2
Zaktualizowano: 2014-12-09

Kalendarz

Wstecz Czerwiec 2019
Po Wt Ś Cz Pi So Ni
Czw. 27 czerwiec 2019
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

OSTATNIE WPISY

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

Administracja