ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
tekst jednolity na dzień 03.09.2014ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.43

  1. Układ zostaje zawarty dnia 15 grudnia 1997 r. na czas nie określony. Obowiązuje od dnia zarejestrowania z mocą wiążącą od 1-go stycznia 1998 r.
  2. Zmiany do Układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych.
  3. Wszystkie wątpliwości powstałe na tle stosowania niniejszego Układu wyjaśniają wspólnie strony Układu. Wszystkie spory dotyczące treści Układu rozstrzyga każdorazowo komisja składająca się w równej ilości z przedstawicieli pracodawcy i strony związkowej. Tryb działania komisji określają strony Układu odrębnie.
    W przypadku nie rozwiązania sporu przez komisję, strony układu mogą korzystać z uprawnień określonych odrębnymi przepisami.


ART.44

Układ rozwiązuje się:
  1. Na podstawie zgodnego oświadczenia stron.
  2. Z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron w formie pisemnej z uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem.


ART.45

W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Układu, do czasu zawarcia nowego Układu obowiązuje Układ dotychczasowy.

ART.46

W przypadku gdy postanowienia układu okażą się mniej korzystne dla pracowników niż bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa pracy wówczas obowiązują przepisy korzystniejsze.
Rozdział VII
Zaktualizowano: 2014-12-09

Kalendarz

Wstecz Czerwiec 2019
Po Wt Ś Cz Pi So Ni
Czw. 27 czerwiec 2019
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

OSTATNIE WPISY

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

Administracja