ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH
ZAWARTY W DNIU 15.12.97 r
tekst jednolity na dzień 03.09.2014ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.43

  1. Układ zostaje zawarty dnia 15 grudnia 1997 r. na czas nie określony. Obowiązuje od dnia zarejestrowania z mocą wiążącą od 1-go stycznia 1998 r.
  2. Zmiany do Układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych.
  3. Wszystkie wątpliwości powstałe na tle stosowania niniejszego Układu wyjaśniają wspólnie strony Układu. Wszystkie spory dotyczące treści Układu rozstrzyga każdorazowo komisja składająca się w równej ilości z przedstawicieli pracodawcy i strony związkowej. Tryb działania komisji określają strony Układu odrębnie.
    W przypadku nie rozwiązania sporu przez komisję, strony układu mogą korzystać z uprawnień określonych odrębnymi przepisami.


ART.44

Układ rozwiązuje się:
  1. Na podstawie zgodnego oświadczenia stron.
  2. Z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron w formie pisemnej z uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem.


ART.45

W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Układu, do czasu zawarcia nowego Układu obowiązuje Układ dotychczasowy.

ART.46

W przypadku gdy postanowienia układu okażą się mniej korzystne dla pracowników niż bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa pracy wówczas obowiązują przepisy korzystniejsze.
Rozdział VII
Zaktualizowano: 2014-12-09

Warning: fopen(http://www.solidarnosckatowice.pl/files/tygodnik/tsd_1162.pdf) [function.fopen]: failed to open stream: Redirection limit reached, aborting in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 21

Warning: Imagick::readimagefile() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 24
0
Fatal error: Uncaught exception 'ImagickException' with message 'Can not process empty Imagick object' in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php:27 Stack trace: #0 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php(27): Imagick->setimageformat('jpg') #1 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/plugins/serendipity_plugin_externalphp/serendipity_plugin_externalphp.php(76): include('/home/users/rpw...') #2 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/plugins/serendipity_plugin_externalphp/serendipity_plugin_externalphp.php(91): serendipity_plugin_externalphp->show() #3 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/plugin_api.inc.php(847): serendipity_plugin_externalphp->generate_content('Tygodnik ??l??s...') #4 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/functions_smarty.inc.php(599): serendipity_plugin_api::generate_plugins('right') #5 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/templa in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 27