PLAN NA ROK 2018.


WYDATKI

Lp Rodzaj świadczenia ilość  Dofinansowanie jednostkowe Planowana kwota
1. Świadczenie na wczasy turystyczne dla pracowników gdzie dochód na jednego członka rodziny jest niższy niż 1000,00zł brutto 4 1200,00 4800,00
2. Świadczenie na wczasy turystyczne dla pracowników gdzie dochód na jednego członka rodziny wynosi od 1000,00 zł brutto do 2000,00zł brutto 68 1130,00 76840,00
3. Świadczenie na wczasy turystyczne dla pracowników gdzie dochód na jednego członka rodziny jest wynosi od 2001,00zł brutto do 3000,00zł brutto 141 1060,00 149460,00
4. Świadczenie na wczasy turystyczne dla pracowników gdzie dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 3000,00zł brutto 493 990,00 488070,00
5. Świadczenie na wczasy turystyczne dla dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, gdzie dochód na jednego członka rodziny jest niższy niż 1000,00 zł brutto 20 630,00 12600,00
6. Świadczenie na wczasy turystyczne dla dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, gdzie dochód na jednego członka rodziny wynosi od 1000,00 zł brutto do 2000,00 zł brutto 118 580,00 68400,00
7. Świadczenie na wczasy turystyczne dla dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, gdzie dochód na jednego członka rodziny wynosi od 2001,00 zł brutto do 3000,00 zł brutto 136 500,00 68000,00
8. Świadczenie na wczasy turystyczne dla dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, gdzie dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 3000,00 zł brutto 134 450,00 60300,00
9. Kolonie sródroczno-klimatyczne x x 7000,00
10. Imprezy kulturalne x x 30000,00
11. Zapomogi dla pracowników i osób uprawnionych 1 raz w roku x x 23000,00
12. Wycieczki turystyczne x x 22500,00
13. Imprezy sportowe x x 27000,00
14. Paczki żywnościowe x x 26000,00
15. Pomoc zwrotna 170 5000 850000,00
16. RAZEM x x 1914837,64
PRZYCHODY
Pozostałość z 2017r. 154742,01
Odpis na 2018 r. 901595,63
Pomoc zwrotna spłata 850000,00
1% pomocy zwrotnej 8500,00
RAZEM 1914837,64
Załącznik do planu ZFŚS na rok 2018
Świadczenia na wczasy
turystyczne
Lp. Dochodowość na członka rodziny uprawniony Dzieci Wartość paczki żywnościowej Wysokość zapomogi Wysokość zapomogi specjalnej Odpłatność osoby uprawnionej przy dofinansowaniu wycieczek w '%' Odpłatność osoby uprawnionej przy dofinansowaniu pozostałych świadczeń w '%'
1 Dochód na jednego członka rodziny jest niższy niż 1000,00zł brutto 1200,00 zł 630,00 zł 100,00 zł 600,00 zł 4000 zł-10000 zł 10% 5%
2 Dochód na jednego członka rodziny wynosi od 1000,00 zł brutto do 2000,00zł brutto 1130,00 zł 580,00 zł 90,00 zł 500,00 zł 3000 zł-7000 zł 20% 15%
3 Dochód na jednego członka rodziny wynosi od 2001,00zł brutto do 3000,00zł brutto 1060,00 zł 500,00 zł 80,00 zł 400,00 zł 2000 zł-6000 zł 25% 20%
4 Dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 3000,00zł brutto 990,00 zł 450,00 zł 70,00 zł 300,00 zł 1000 zł-5000 zł 30% 25%

UWAGA
Powyższa tabela nie obejmuje świadczeń dotyczących pożyczek mieszkaniowych i kolonii śródroczno-klimatycznych.



Do Pobrania:

   Plan ZFŚS na rok 2018.

   Załącznik do Planu ZFŚS na rok 2018.

Zaktualizowano: 2018-05-07

Warning: fopen(http://www.solidarnosckatowice.pl/files/tygodnik/tsd_1153.pdf) [function.fopen]: failed to open stream: Redirection limit reached, aborting in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 21

Warning: Imagick::readimagefile() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 24
0
Fatal error: Uncaught exception 'ImagickException' with message 'Can not process empty Imagick object' in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php:27 Stack trace: #0 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php(27): Imagick->setimageformat('jpg') #1 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/plugins/serendipity_plugin_externalphp/serendipity_plugin_externalphp.php(76): include('/home/users/rpw...') #2 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/plugins/serendipity_plugin_externalphp/serendipity_plugin_externalphp.php(91): serendipity_plugin_externalphp->show() #3 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/plugin_api.inc.php(847): serendipity_plugin_externalphp->generate_content('Tygodnik ??l??s...') #4 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/functions_smarty.inc.php(599): serendipity_plugin_api::generate_plugins('right') #5 /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/templa in /home/users/rpwik/public_html/zwiazki/nszz_solidarnosc/include/tygodnik.inc.php on line 27